e-mm


Kağıt ortamda düzenlenen ve saklanan müstahsil makbuzlarının, elektronik ortamda oluşturulmasını, imzalanmasını, muhafaza ve ibraz edilmesini ve ayrıca GİB’e raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir.

Diğer elektronik belgelerde olduğu gibi e-mm’de de amaç elektronikleşme sürecini desteklemek, kağıt kullanımını azaltmak, kaynak kullanımını en aza indirgemek, verinin güvenilirliğini ve değişmezliğini garanti altına almak, tüm işlemlerin hızlı, güvenli ve en tasarruflu şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.

e-mm yazılım sisteminde; XAdES imza tekniklerini kullanan altyapısı ile veri güvenilirliği, içerik doğruluğu, bütünlüğü ve değişmezliği garanti altına alınır. GİB tarafından yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde e-Müstahsil Makbuzları yine GİB tarafından belirlenen raporlama formatında her gün sonunda GİB’e iletilmek zorundadır.

e-dünya e-mm hizmeti, makbuz süreçlerinin 7/24 çevrim içi ortamda yönetilmesini sağlamakla birlikte kullanıcıların elektronik makbuzlarını, minimum 10 yıl süre ile saklama garantisi ile birlikte kullanıcının talep ettiği durumda, tüm e-Müstahsil Makbuzlarını kısa süre içerisinde kullanıcılara ulaştırma garantisi vermektedir.

Nasıl e-mm kullanıcısı olunur?

e-mm sistemine kayıt olmak isteyen defter tutan çiftçiler ve/veya toptancılar;

  • Kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegre ederek,
  • İnternet üzerinden genel kullanımı sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
  • Özel Entegrasyon izni alan bir entegratör aracılığı ile kullanacaklarsa entegratöre başvurarak e-mm sistemini kullanmaya başlayabilirler.