e-defter


Kanun ve mevzuatlara göre tutulması zorunlu olan defterlerin (Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri), elektronik ortamda oluşturulmasını, kaydedilmesini ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

Genel Tebliğ düzenlemelerine göre oluşturulan dosyaların, e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve beratının alınması gerekmektedir.

e-defter Berat Dosyası

Berat dosyası e-defter gibi bir Xml dosyadır. Berat dosyasında; e-defterin onaylandığı mali mührün değeri, VKN, defterin dönemi, defterin türü (Defter-i Kebir ve Yevmiye Defteri) gibi bilgiler yer almaktadır. Defterin içeriğine ait herhangi bir muhasebe kaydı veya verisi berat dosyasında yer almamaktadır.

GİB’in belirlediği standartlarda ve formatta hazırlanan defterin, mühürlendikten sonra GİB’e gönderilmeden önce bir de berat dosyasının oluşturulması gerekmektedir. VUK’a göre; sadece berat dosyası oluşturulmuş olan e-defterler kabul görmektedir. Buradaki amaç; e-defter’in değişmezliğinin ve bütünlüğünün ispat edilmesine yöneliktir. Daha sonraki aşamada; berat dosyası GİB’in “edefter.gov.tr” sayfasında yüklenir. Beratın GİB tarafından onaylanıp onaylanmadığı da yine bu sayfadan takip edilebilmektedir. Onaylanan berat dosyasının yasal saklama süresince mühürlenmiş olan defter dosyası ile birlikte muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Nasıl e-defter Kullanıcısı Olunur?

e-defter uygulamasını kullanmak isteyen mükelleflerin;
  • Gerçek kişi ise; 5070 sayılı e-imza kanunu hükümleri çerçevesinde üretilen NES’a sahip olması, tüzel kişi ise; 397, 416, 421 ve 424 sıra numaralı VUK genel tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde mali mühür temin etme,
  • e-defter.gov.tr” den elektronik defter kullanımı için başvuru sürecini tamamlama,
  • Kamu Sertifikasyon Merkezi web sayfasından “Zaman Damgası” programını yükleme,
  • Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden “Zaman Damgası” temin etme,
  • Java ürününe ait son versiyonunu yükleme

işlemlerini gerçekleştirerek sisteme kayıt olması gerekmektedir. Ayrıca; e-defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın, “Yazılım Uyumluluk Onayı” almış olması gerekmektedir.

Başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için hazırladığımız e-defter başvuru süreci kılavuzunu indirerek inceleyebilirsiniz