Tebliğler

e-fatura Uygulaması ile İlgili Tebliğler

494 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

475 Sıra No’lı VUK Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

461 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

454 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

448 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği(Sıra No: 421'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

447 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği(Sıra No: 397'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ)

433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

424 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği (Güncel Şekli İle)

421 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

416 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

397 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği (Güncel Şekli İle)

397 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

e-arşiv Uygulaması ile İlgili Tebliğler

494 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

433 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği(Güncel Hali ile)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 443)

e-irsaliye Uygulaması ile İlgili Tebliğler

487 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

e-smm Uygulaması ile İlgili Tebliğler

487 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

e-defter Uygulaması ile İlgili Tebliğler

454 Sıra No'lu VUK Genel Tebliği

421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği (Güncel Şekli İle)

421 Sıra No'lu Vergi Usul kanunu Genel Tebliği

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:2)

Güncel Şekli İle Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:1)

Özelgeler


e-Fatura ve e-Defter uygulama zorunluluğu olup olmadığı hakkında

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu hakkında

Sirküler


e-fatura Hakkında Yayınlanmış Sirküler

e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Yönelik TÜRMOB Özel Sirküler

Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafazası ve İbrazı (Vergi Usul Kanunu 33 No.lu Sirküler)

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama (Vergi Usul Kanunu 58 No.lu Sirküler)

e-defter Hakkında Yayınlanmış Sirküler

67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri