Tebliğler

18.11.2020

01.01.2021 Tarihi itibarıyla e-Defter Uygulamasına dahil olması gereken mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır.
http://edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/e-Defter_Duyuru_son.pdf

13.03.2020

Akaryakıt Sektöründe faaliyet gösteren Mükelleflerin e-İrsaliye Uygulamasına geçiş zorunluluğu hakkında duyuru yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-irsaliye_AKARYAKIT_duyuru.pdf

11.03.2020

e-SMM ( Serbest Meslek Makbuzu ) uygulamasına geçmesi gereken Mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-SMM_Uygulamasina_Gecmesi_Gereken_Mukellefler_Hakkinda_Duyuru.pdf

29.02.2020

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Irsaliye_Uygulama_Kilavuzu.pdf

10.01.2020

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:515) Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
https://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no-509nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-sira-no-515-resmi

03.01.2020

10.12.2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşlar ile İktisadi Kamu Kuruluşlarınca 5.000 TL / 30.000 TL üzeri düzenlenecek faturalar hakkında duyuru yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/DUYURU_5018.pdf

02.01.2020

5.000TL / 30.000TL ve üzeri düzenlenecek e-Arşiv Faturalar hakkında duyuru yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/DUYURU_5018.pdf

27.12.2019

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan Mükelleflerce 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturaların e-Arşiv Fatura olarak GİB e-Belge Portalından düzenlenmesine ilişkin videoya https://www.tib.gov.tr web adresinden ulaşabilirsiniz.

e-Arşiv Fatura 5.000TL / 30.000TL fatura düzenleme kılavuzu yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Fatura_5bin-30binTL_Fatura_Duzenleme_Kilavuzu.pdf

20.12.2019

509 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Uygulamalarına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_Cok_Sorulan_%20Sorular.pdf

19.12.2019

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmak zorunda olan Mükelleflerimizin 01.01.2020 tarihinden itibaren GİB portal üzerinden e-Arşiv Fatura düzenleyebilmeleri amacıyla GİB e-Arşiv Portal başvuru ekranı açılmıştır. e-Arşiv Portal uygulamasına başvuru rehberine ulaşılabilir.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_Cok_Sorulan_%20Sorular.pdf

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmak zorunda olan mükelleflerimiz için duyuru yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Fatura_Duyurusu.pdf

Sebze ve Meyve ticaretiyle iştigal eden komisyoncu ve tüccarların e-Belge ve e-Defter uygulamalarına geçişi hakkında duyuru yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/HKS_DUYURU_17_12.pdf

13.12.2019

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenlenecek ve tutarı 5.000 TL ve 30.000 TL’yi aşan faturaların e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalinden düzenlenmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı duyuru yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-Arsiv_Fatura_Hakkinda_Duyuru.pdf

29.11.2019

e-Belge uygulamalarına Mükellef grupları itibariyle başlama tarihlerini gösterir detay tablo yayınlanmıştır.
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

21.10.2019

Elektronik Belgeleri düzenleyen 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf

Özelgeler


e-Fatura ve e-Defter uygulama zorunluluğu olup olmadığı hakkında

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zorunluluğu hakkında

Sirküler


e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Yönelik TÜRMOB Özel Sirküler

Elektronik Ortamda Alınan Faturaların Muhafazası ve İbrazı (Vergi Usul Kanunu 33 No.lu Sirküler)

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama (Vergi Usul Kanunu 58 No.lu Sirküler)

67 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri