Crs Soft ve çalışanları olarak, sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlere ilişkin faaliyetleri etkin ve kesintisiz yönetmek amacıyla;

  • İş sürekliliği yönetim sistemimizin ISO 22301 Standardının gerekliliklerinin yerine getirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Kritik süreç, bileşen ve varlıklar üzerindeki tehdit ve açıklıkların risk değerlendirmesinin yapılması,
  • Müdahale hızının arttırılması ve etkin karar sürecinin uygulanması,
  • İş etki analizi ile tespit edilmiş kritik süreçleri ve varlıkları önceden belirlenmiş minimum sürelerde işlevsel hale getirilmesi,
  • Tüm paydaşlarının gereksinimlerini yerine getirmek ve karşılıklı faydalı ilişkiler kurmak,
  • Çalışanlara iş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili düzenli bilgilendirme yapılması ve eğitim verilmesi,
  • Müşterilerimizin beklentilerini, kurum politikalarımızı ve yasal yükümlülükleri dikkate alarak oluşturduğumuz iş sürekliliği planlarımızın, acil durumlarda uygulamaya alınmasını garanti altına almak üzere düzenli olarak tatbikatlar yapmaktayız.