e-smm Sıkça Sorulan Sorular


e-smm sistemi, serbest meslek erbabları tarafından kağıt olarak kesilen makbuzların elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, mail ile ya da kağıt ortamda alıcısına iletilmesine ve bu belgelerin günlük olarak GİB’e iletilmesine imkan tanıyan sistemdir.
Hayır, e-smm geçişlerinde tamamen gönüllülük esastır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca Serbest Meslek Makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler(noterler hariç) istemeleri durumunda E-smm sisteminden yararlanabilir.
İstedinen kişi, kurum veya kuruluşa e-smm düzenleyebilir, düzenledikten sonra da maille bildirim yapılabilir.
Elektronik ortamda oluşturulan makbuzlar, kaynaktan ve depolama alanından tasarruf sağlar. Ayrıca şablonunda herhangi bir hata oluşursa yüzlerce matbu çöpe gitmez, anlık bir müdahale ile şablon güncellenebilir.
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-smm sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Makbuz gönderimi tamamlandıktan sonra mail atılabilir ya da dilenirse kağıt çıktısı alınarak kağıt olarakta gönderim gerçekleştirilebilir.