e-smm Sıkça Sorulan Sorular


e-smm sistemi, serbest meslek erbabları tarafından kağıt olarak kesilen makbuzların elektronik ortamda oluşturulması, imzalanması, mail ile ya da kağıt ortamda alıcısına iletilmesine ve bu belgelerin günlük olarak GİB’e iletilmesine imkan tanıyan sistemdir.

Mezkur Genel Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kapsamında, vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarınca (doktor, mühendis, sanatçı, menajer, serbest muhasebeci ve mali müşavir, yeminli mali müşavir vb.) düzenlenen serbest meslek makbuzları, 01.06.2020 tarihinden itibaren elektronik serbest meslek makbuzu (E-SMM) olarak düzenlenecektir.
Elektronik serbest meslek makbuzu uygulamasına geçiş sürecine ilişkin olarak serbest meslek erbaplarından;

  • 01.02.2020 tarih itibariyle faaliyetine devam etmekte olanlar 01.06.2020 tarihine,
  • 01.02.2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna,
kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihlerden itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri zorunludur.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/e-SMM_Uygulamasina_Gecmesi_Gereken_Mukellefler_Hakkinda_Duyuru.pdf https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

İstedinen kişi, kurum veya kuruluşa e-smm düzenleyebilir, düzenledikten sonra da maille bildirim yapılabilir.
Elektronik ortamda oluşturulan makbuzlar, kaynaktan ve depolama alanından tasarruf sağlar. Ayrıca şablonunda herhangi bir hata oluşursa yüzlerce matbu çöpe gitmez, anlık bir müdahale ile şablon güncellenebilir.
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-smm sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Makbuz gönderimi tamamlandıktan sonra mail atılabilir ya da dilenirse kağıt çıktısı alınarak kağıt olarakta gönderim gerçekleştirilebilir.