e-smm Avantajları


Maliyet

 • Basım maliyeti azalır.
 • Gönderim maliyeti yoktur.
 • Arşiv maliyeti yoktur.

Kolay Erişim

 • Makbuzlar elektronik ortamda tutularak istenildiği anda ve istenilen platformdan kolaylıkla erişimi sağlanabilir.

Çevre Koruma

 • Makbuz için kesilmesi gereken ağaçların sayısında azalma sağlanarak çevrenin korunmasına katkıda bulunulur.

Zaman Tasarrufu

 • Makbuzun gönderimi ve imzalanması birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilir.
 • Gerektiğinde makbuzların ibrazı kolay ve hızlıdır.
 • Gönderilen makbuz tekrar tekrar kopyalanarak yeni makbuz oluşturulabilir. Tekrar tekrar sıfırdan makbuz oluşturulması ihtiyacı olmadığından zaman tasarrufu sağlanır.

Minimum Hata

 • Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimali en aza indirilir.
 • Oluşturulan belgeler taslaklara eklenerek tekrar kontrolü sağlanabilir.
 • Gönderilen makbuz tekrar tekrar kopyalanarak yeni makbuz oluşturulabilir. Tekrar tekrar sıfırdan makbuz oluşturulması ihtiyacı olmadığından zaman tasarrufu sağlanır.