e-smm


GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan mevzuatlar çerçevesinde kağıt ortamda düzenlenen ve saklanan serbest meslek makbuzlarının, elektronik ortamda oluşturulmasını, imzalanmasını, muhafaza ve ibraz edilmesini ve ayrıca raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir.

e-smm yazılım sisteminde amaç; diğer elektronik belgeler gibi serbest meslek makbuzlarını da elektronik ortamda takip etmek ve kağıt ortamda kesilen makbuzları elektronik ortama taşıyarak gereksiz kaynak kullanımını minimuma indirgeyip maliyet tasarrufu ile birlikte işlemlerin hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktır.

e-smm yazılım sisteminde; PAdES imza tekniklerini kullanan altyapısı ile veri güvenilirliği, içerik doğruluğu, bütünlüğü ve değişmezliği garanti altına alınmaktadır.

e-Serbest Meslek Makbuzları GİB tarafından belirlenen raporlama formatında her gün sonunda GİB’e iletilmek zorundadır.

e-dünya e-smm hizmeti, 7/24 çevrimiçi ortamda makbuz süreçlerinin yönetilmesini sağlamakla birlikte kullanıcıların elektronik makbuzlarını, minimum 10 yıl süre ile saklama garantisi ile birlikte kullanıcının talep ettiği durumda, tüm e-Serbest Meslek Makbuzlarını kısa süre içerisinde kullanıcılara ulaştırma garantisi vermektedir.

Nasıl e-smm kullanıcısı olunur?

e-smm sistemine kayıt olmak isteyen serbest meslek erbabları;

  • Kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık sistemlerine entegre ederek,
  • İnternet üzerinden genel kullanımı sağlamak amacıyla Başkanlık tarafından hizmete sunulan GİB Portalı aracılığıyla,
  • Özel Entegrasyon izni alan bir entegratör aracılığı ile kullanacaklarsa entegratöre başvurarak e-smm sistemini kullanmaya başlayabilirler.