e-mm Sıkça Sorulan Sorular


e-mm sistemi; defter tutan çiftçilerin ve/veya toptancıların, defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri müstahsil makbuzlarının elektronik ortamda, GİB tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olacak şekilde oluşturulmasını, imzalanmasını, mail ile alıcısına iletilmesini ve bu belgelerin günlük olarak GİB’e raporlanmasını sağlayan yazılım sistemidir.

 • 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler;
  • 01.01.2020 tarihine kadar e-mm uygulamasına dahil olmak zorundadır.
 • e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlardan 2020 veya müteakip yıllarda e- Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler;
  • e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde e-mm uygulamasına da dahil olmak zorundadır.
 • e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar;
  • 01.07.2020 tarihine kadar e-mm uygulamasına dahil olmak zorundadır.
 • Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını, faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Dolayısıyla;
  • Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dâhil olmak zorundadır.

Ayrıntılı Bilgi İçin:
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/509_s.VUK_GT_Kapsaminda_Uygulamalara_Gecis_Takvimi_Tablosu_(3).pdf

Defter tutmayan çiftçilere e-mm düzenlenebilir, düzenledikten sonra da maille bildirim yapılabilir.
Makbuzların kağıt yerine elektronik ortamda oluşturulması, kaynaktan ve depolama alanından tasarruf sağlar. Ayrıca görünüm belgesinde herhangi bir düzenleme talebi olduğunda kağıt müstahsil makbuzunun aksine birkaç düzenlemenin ardından şablon güncellenebilir ve yüzlerce kağıt belgenin çöpe gitmesi engellenmiş olur.
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-mm sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Makbuz gönderimi tamamlandıktan sonra mail atılabilir ya da dilenirse kağıt çıktısı alınarak kağıt olarak da gönderim gerçekleştirilebilir.