e-dünya e-mm Kullanım Yöntemleri


1. Entegrasyon

Makbuz süreçlerini kendi kullandığı yazılım sistemi dışında bir arayüzle kullanma gereksinimi duymayan ve alışkanlıklarını değiştirmek istemeyen kullanıcılar için e-mm sistemi Web Servisleri geliştirilmiştir. Kolay entegre edilebilir yapıdaki web servisi sayesinde isteyenlerin kendi yazılım sistemleri ile kolaylıkla entegrasyon yapabilmeleri ve kendi uygulamaları üzerinden e-mm süreçlerini yönetebilmeleri desteklenmiştir.

Web servis yapısı ne kadar kolay olursa olsun, GİB tarafından yayınlanan mevzuatların sürekli takip edilmesi ve mevzuatlar kapsamında yazılım geliştirmelerin yapılması gerektiğinden Doğrudan Entegrasyon yöntemi, firmaya ek gider bütçesi çıkartmakta, insan kaynağı gücünü ve zamanını fazlası ile kullanmaktadır.

2. e-dünya Web Portal

Makbuz süreçlerinin tüm platformlardan(mobil, tablet, web) online olarak yönetilmesini sağlayan web arayüzüdür. Portal arayüzü üzerinden e-mm oluşturulabilir, e-mm’ler takip edilebilir, imzalanan e-mm’ler mail olarak muhatabına ulaştırılabilir. Buna ek olarak hiç birşey yapılmasına gerek kalmadan e-dünya sistemi tarafından günlük otomatik GİB sistemine raporlanır.

e-dünya Web Portalı, müstahsil makbuz süreçlerini elektronik olarak yönetmek isteyecek tüm firmaların işlemlerini kolaylıkla, hızlı ve efektif olarak gerçekleştirmelerini sağlayacak kullanıcı dostu bir yapıya ve tüm mobil, tablet vb. cihazlar üzerinden de kolaylıkla kullanılabilecek bir arayüze sahiptir.