e-irsaliye Sıkça Sorulan Sorular


e-irsaliye sistemi, kağıt ortamda kesilen, iletilen, saklanan ve ibraz edilen irsaliye süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan sistemdir.
Elektronik ortamda oluşturulan irsaliyeler, kaynaktan ve depolama alanından tasarruf sağlar.
e-irsaliye, sadece sevk irsaliyesini kapsamaktadır.
Evet yeterlidir. Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-irsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Kağıt çıktı üzerinde herhangi bir imza ya da kaşe bilgisine ihtiyaç yoktur.
Hayır, e-irsaliye kullanımı tamamen gönüllüdür.
e-fatura mükellefi olup, gönüllü olarak e-irsaliye kullanmak isteyen herkes yararlanabilir.
e-irsaliye kapalı bir sistem olduğundan, sadece e-irsaliye sistemine dahil olan kullanıcılara e-irsaliye kesilebilmektedir.
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren e-irsaliye sistemi kullanılmaya başlanmıştır.
Alıcının e-irsaliye sistemine dahil olmadığı sistemlerde, kağıt ortamda irsaliye kesilmeye devam edilecektir.
Hayır, e-irsaliye ve e-fatura süreçleriniz için ayrı iki entegratör ile çalışabilirsiniz.