e-irsaliye Avantajları


Maliyet

  • Basım maliyeti kağıt irsaliye kullanımına oranla ¾ azalmaktadır.
  • Gönderim maliyeti yoktur.
  • Arşiv maliyeti yoktur.

Zaman Tasarrufu

  • İrsaliyenin gönderimi ve onayı birkaç dakika içerisinde gerçekleştirilir.
  • Mal yola çıkmadan önce irsaliye kesildiğinden alıcı, sevk ve taşıma bilgilerinde hata olması durumunda birkaç dakika içerisinde irsaliye red edilebilir ve göndericiden yeni bir irsaliye oluşturması talep edilebilir.
  • Gerektiğinde irsaliyelerin ibrazı kolay ve hızlıdır.

Minimum Hata

  • Anlık ve otomatik veri kaydı ile hata ihtimalini en aza indirir.
  • İrsaliyeye ait bilgilerin kontrolü ve doğrulaması hızlı yapaılabilir, uyuşmazlık durumlarında kolay çözüm sağlanır.

Kolay Erişim

  • İrsaliyelerin elektronik ortamda saklanması sayesinde, istenildiği anda ve istenilen cihaz aracılığıyla irsaliyelere kolaylıkla erişim sağlanabilir.

Çevre Koruma

  • Her sevk için en az 4 adet kesilmek zorunda olan kağıt irsaliye sayısının 1 adete indirilmesi sayesinde, irsaliyelendirmeye bağlı olarak kesilen ağaç sayısının ¼ ‘e düşürülmesi sağlanacak ve çevre korunacaktır.