e-irsaliye


e-irsaliye; kağıt ortamda düzenlenen ve muhafaza edilen sevk irsaliyelerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan kanun ve mevzuatlar çerçevesinde elektronik ortamda oluşturulmasını, alıcısına iletilmesini, muhafaza ve ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir. İrsaliyelerin elektronik sisteme taşınması sayesinde kullanıcılar arasında doğru veri alışverişi hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılacaktır.

e-irsaliye yazılım sisteminde amaç, format ve standartlarda stabilizasyon sağlamak, taraflar arasında hızlı ve güvenilir bir mutabakat sağlayan altyapıyı oluşturmak ve gereksiz kaynak kullanımını minimuma indirgeyerek maliyet tasarrufu sağlamaktır.

e-irsaliye yazılım sisteminde; XAdES imza tekniklerini kullanan e-imza / mali mühür uygulamaları ile veri güvenilirliği, içerik doğruluğu, bütünlüğü ve değişmezliği garanti altına alınmaktadır.

Altyapı değişiklikleri, imzalama ve saklama gibi süreç değişikliklerinin olması e-irsaliyenin yeni bir belge türü olduğu anlamına gelmemekte olup, kağıt ortamda düzenlenen sevk irsaliyelerinin elektronik ortama taşınmış halidir.

e-irsaliye sisteminden sadece e-fatura mükellefleri yararlanabilecek olup, e-irsaliyeye geçişte gönüllülük esastır, herhangi bir mecburiyet bulunmamaktadır. e-irsaliye, e-fatura gibi kapalı bir sistemde çalışmaktadır. Dolayısıyla e-irsaliye kesilebilmesi için gönderici gibi alıcının da e-irsaliye sürecine dahil olması gerekmektedir.

213 sayılı Vergi Usül Kanunu kapsamına göre, e-irsaliye düzenleyen kullanıcılar kağıt irsaliyede olduğu gibi e-irsaliyelerini de kanun kapsamında belirtilen süre boyunca muhafaza etmek ve istenildiği taktirde ibraz etmek zorundadır.

e-dünya e-irsaliye hizmeti, 7/24 çevrimiçi ortamda irsaliye süreçlerinin yönetilmesini sağlamakla birlikte kullanıcıların elektronik irsaliyelerini, minimum 10 yıl süre ile saklama garantisi vermekte ve kullanıcının talep ettiği durumda, tüm e-irsaliyelerini kısa süre içerisinde kullanıcılara teslim etme garantisi vermektedir.

e-irsaliyeyi Kimler Kullanabilir?

VUK tebliğde yayınlanan e-fatura mükellefi olup aynı zamanda sevk irsaliyelerinin tüm süreçlerini elektronik ortamda yönetmek isteyen anonim şirketler, limited şirketler ve gerçek / şahıs şirketleri tarafından, sisteme kayıt olunarak 1 Ocak 2018 tarihinden bugüne kullanılabilmektedir.

Nasıl e-irsaliye Kullanıcısı Olunur?

e-irsaliye sistemine kayıt olmak isteyen e-fatura mükellefleri;

  • e-irsaliyeyi GİB portal üzerinden ya da GİB ile Doğrudan Entegrasyon yoluyla kullanacaklarsa GİB’e yazılı başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  • Özel Entegrasyon izni alan bir entegrator aracılığı ile kullanacaklarsa, sadece kullanacakları entegratöre başvurmaları yeterlidir.