e-fatura Sıkça Sorulan Sorular


e-fatura uygulaması, tanımlanan standartlara uygun olarak elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, taraflar arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı bir biçimde sağlamak amacı ile GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından oluşturulan uygulamanın genel adıdır.
e-fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler, birbirlerine elektronik fatura düzenlemek zorundadırlar. Alıcı e-fatura sistemine kayıtlı değilse fatura kâğıt olarak düzenlenmelidir. Aynı mal veya hizmet satışı için hem kâğıt faturanın hem de elektronik faturanın bir arada düzenlenmesi mümkün değildir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232. maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma imkanı bulunmaktadır.
e-fatura uygulamasından yararlanmak isteyenlerin GİB' e (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazılı olarak veya www.efatura.gov.tr adresindeki bağlantı üzerinden elektronik olarak başvurması gerekmektedir. Başvurunuzun uygun bulunduğu bilgisi tarafınıza ulaştıktan sonra, bedelini TÜBİTAK/UEKAE ’ye ödeyerek Mali Mühür Sertifikası’ nı temin etmeniz gerekmektedir.
Sertifikanız elinize ulaştıktan sonra e-dünya Portalindeki Başvur butonu yardımıyla başvuruda bulunarak e-fatura Uygulamasını e-fatura Portalı aracılığıyla veya bilgi işlem sisteminizi entegre ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Başvurunuz personelimiz tarafından işleme alınarak sözleşmeniz oluşturulacak ya da daha önceden bir sözleşmeniz varsa hesabınız GİB sisteminde oluşturulacaktır.
e-fatura kullanıcısı olmayan vergi mükelleflerine kağıt fatura gönderilmesi gerekmektedir
e-faturanın bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu mali mühür ile sağlandığından, elektronik belge biçimini muhafaza etmesi gerekmektedir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde yasal süreler dahilinde, kendi bünyelerinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edeceklerdir.
e-fatura kayıtlı kullanıcılarını güncel olarak görüntüleyebileceğiniz bir servistir. Buradan fatura düzenleyeceğiniz mükellefin, e-fatura sistemi içerisinde olup olmadığını sorgulamanıza yarar. e-dünya, bu tür web servislerini vermektedir.Ayrıca e-dünya Portalinde de e-fatura mükelleflerinin sorgulanabilmektedir.
e-dünya uygulamasındaki mükellef listesi saate bir kez GİB sistemindeki mükellef listesi ile güncellenmektedir.
e-fatura olarak gelmesi gereken bir fatura matbu olarak geldiği takdirde, matbu faturayı kesinlikle kabul etmemelisiniz. Gönderilen basılı fatura geçersizdir. İptali için faturayı düzenleyen (gönderici) ile iletişime geçmeli veya gerekli kanallardan resmi kurumlara bildirimini yapmalısınız.
Evet, e-faturalar GİB in verdiği bilgiler doğrultusunda TL karşılığı ve döviz kuru belirtilmek şartıyla Yabancı Para cinsinden kesilebilir. Kur bilgisi ek bir alanda ayrıca gösterilebilir.
Temel faturayı e-fatura sistemi üzerinden reddetmek mümkün değildir. Ticari Senaryodaki bir e-faturayı 7 gün içerisinde reddetmeniz gerekmektedir. Bu nedenle müşterilerinizle aranızda yapacağınız ticarette temel mi yoksa ticari fatura mı keseceğiniz konusunda önceden aranızda anlaşılması gerekmektedir. Yedi gün sonunda Ticari fatura ile ilgili herhangi bir yanıt dönülmezse fatura kabul edilmiş sayılmaktadır.
e-fatura uygulamasına dahil olmak için mali mühür almak zorunludur. e-dünya e-fatura uygulamasında mali mührünüzü sadece CRSSOFT tarafından GİB’e gönderilecek olan başvuru dosyanızı imzalamak için kullanacaksınız. faturalarınız ise CRSSOFT ’a ait mali mühür ile imzalanacaktır.