e-fatura


GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yönetilen, kanun ve mevzuatlara göre tutulması zorunlu olan faturaların elektronik ortamda oluşturulmasını, gönderilmesini, kaydedilmesini, saklanmasını ve ibraz edilmesini sağlayan yazılım sistemidir.

e-fatura kağıt fatura ile aynı hukuki değere sahiptir, yeni bir belge türü değildir. Amaç tek format ve standarda göre belirlenen veri aktarım protokolü ve ağ modeli aracılığı ile satıcı ve alıcı arasında hızlı mutabakat sağlayan mesajlaşma altyapısı oluşturmaktır.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, e-fatura mükellefleri düzenledikleri ya da adlarına düzenlenmiş tüm faturaları yasal süreler dahilinde muhafaza etmek, gerektiğinde ya da istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

e-faturaların mali mühür ile geçerliliği garanti altına alınmıştır. Mali mühür ancak ve ancak elektronik ortamda geçerli ve doğru olarak kabul edildiğinden e-faturaların kağıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Düzenlenen ve alınan tüm e-faturalar, üzerindeki mali mühürü içerecek şekilde kanuni sürelere uygun olarak mükelleflerin kendi ortamlarında saklanacaktır.

e-fatura uygulamasında düzenlenen ya da alınan faturalar GİB tarafından saklanmamaktadır. Düzenlenen ya da alınan tüm e-faturalar işletmelerin kendi arşivlerinde veya hizmet aldıkları özel entegratörlerin arşivlerinde 10 sene boyunca saklanacaktır.

Nasıl e-fatura Kullanıcısı Olunur?

  • e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılar e-fatura gönderebilir.
  • e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılardan e-fatura alınabilir.
  • Sistem üzerinden gönderilen ve alınan faturalar arşivlenebilir ve istendiği zaman ibraz edilebilir.
  • e-fatura sistemine kayıtlı olan kullanıcılar, sisteme kayıtlı olmayan alıcılara matbu fatura kesebilirler.

gibi nedenlerden dolayı, fatura işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların e-fatura yazılım sistemine kayıt olması gerekmektedir.

e-fatura sistemine kayıt olmak isteyen kullanıcıların, GİB’e yazılı başvuru yaparak kayıt işlemlerini gerçekleştirmesi ve Mali Mühür Sertifikası alması gerekmektedir.

Başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak için hazırladığımız e-fatura başvuru süreci kılavuzunu indirerek inceleyebilirsiniz