Crs Soft e-dünya ürün ailesi, şirketlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından zorunlu tutulan yükümlülükleri yerine getirmesini sağlayacak, profesyonel entegrasyon desteği sağlamaktadır.
e-dünya; e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-smm ve e-mm özel entegratörlük hizmeti ve platform bağımsız e-defter uygulama hizmeti vermektedir.