e-arşiv Sıkça Sorulan Sorular


e-arşiv faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.
Kapsam dışında kalan ve gönüllü olarak e-arşiv kullanıcısı olmak isteyen bütün mükellefler e-arşiv Uygulaması kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturabilirler. Tebliğde belirlenen şartlar çerçevesinde müşterilerine faturaları elektronik ortamda gönderebilirler.
Hayır. e-arşiv Yönetim Sistemi’ni doğrudan web üzerinden e-dünya’ nın sağlamış olduğu arayüz üzerinden kullanabilirsiniz.
e-arşiv’ e geçecek firmaların eğer daha önceden geçmedilerse öncelikle e-fatura’ya geçmeleri zorunludur. Öte yandan, bir firma e-arşiv’ e tabi olmayıp sadece e-fatura’ya tabi olabilir (örneğin e-ticaret yapmayan firmalar).