Kimler mths Zorunluluğundadır?


1 Ekim 2013 tarihinden itibaren bağımsız denetime tabi tüm sermaye şirketleri, mths hizmetini kullanma konusunda zorunlu tutulmuşlardır.

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri;
  • Aktif toplamı ellimilyon ve üzeri Türk Lirası
  • Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üzeri Türk Lirası
  • Çalışan sayısı ikiyüz ve üzeri

şartlarından en az 2’sini sağlayan şirketlerdir.