mths (Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcısı)


mths Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi tüm sermaye şirketleri için web sitelerinin ana sayfasında “Bilgi Toplumu Hizmetleri” linki oluşturulması ve oluşturulan bu linkte kanunen belirtilen bilgi ve belgelerin belirtilen süre içerisinde yayınlanmasını kapsayan süreçtir. Bu konuda 2 adet yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmeliklere ulaşmak için tıklayınız.

mths hizmeti kapsamında şirket tarafından bilgiler mths yazılımına e-imzalı olarak yüklenmekte, yüklenen bu bilgiler mths tarafından da imzalanıp arşivlenerek yönetmelikte yer alan zamana uygun olarak bakanlığa rapor edilmektedir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri Nedir?

Bağımsız Denetime tabi sermaye şirketleri web sitesinde mths hizmetinin özgülendiği alan Bilgi Toplumu Hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Bilgi Toplumu Hizmetleri bağlantısı ile erişilen alan şirketin kendi web sitesi değil, mths firması tarafından sağlanan alandır.

Hangi Web Sitelerinde Bilgi Toplumu Hizmetleri Olmalıdır?

Sadece mths hizmeti veren firmadan mths hizmeti almış bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri ana sayfasında bilgi toplumu hizmetleri linki olmalıdır.

Bağımsız denetime tabi sermaye şirketleri için kanuni bir zorunluluk olan mths hizmeti, web sitesi ana sayfasına eklenirken oluşturulması gereken bağlantı adı Bilgi Toplumu Hizmetleri' dir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri sadece bağımsız denetime tabi olan firmalar için zorunluluktur.