e-bilet Sıkça Sorulan Sorular


Kağıt olarak hazırlanan biletlerin, elektronik ortamda oluşturulması ve kontrol edilmesini sağlayan yazılım sistemdir.
3a’da belirtilen tüzel kişi mükelleflerin e-faturadan yararlanma (mali mühür edinme) gerçek kişi mükelleflerin ise güvenli elektronik imzayı edinme şartıdır.

3b’de ise ise e-biletin tebliğde belirtilen şartlarda yolculara sunulma hazırlıklarından söz edilmektedir. Buradaki hazırlıklar mükellefin kendi bilgi işlem sisteminde (internet portalı dahil) yapacağı e-bilet ve e-yolcu listesi oluşturma, e-bileti yolcuya sunma ve imzalama hazırlıklarıdır. Bunun için yayınlanmış dokümanlar bulunmamaktadır. Buradaki çalışmaları tebliğdeki şartlara bağlı olarak ve kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapabilirsiniz.

Raporun belli bir formatı yoktur. Raporda bilet ve yolcu listesi düzenleme, onaylama, yolcuya sunma, muhafaza, ibraz ve raporlama süreçleri bu süreçlerde kullanılan yazılım ve donanımlar tanıtılarak ayrı ayrı açıklanmalıdır. Ayrıca alınan güvenlik önlemleri, iş sürekliliğini sağlama ve felaketten kurtarma mekanizmaları açıklanmalıdır.
e-bilet raporuna imzalı biletin özet değerinin (hash değeri) alınması gerekmekte bunun için de rapor hazırlanmadan önce bilet de imzalanmış olmalıdır. Sadece satış anında bilet, imzalı iletilecek şeklinde bir şart yoktur.
Elektronik biletin kaybolma, çalınma ve unutulma riski yoktur. Rezervasyondan uçuş aşamasına kadar tüm bilet işlemlerinin daha pratik, hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesini sağlar.