e-bilet


e-bilet yeni bir belge türü olmayıp, kağıt olarak hazırlanan biletlerin, elektronik ortamda oluşturulması ve kontrol edilmesini sağlayan yazılım sistemdir.

e-bilet yazılım sistemi, kağıt bilet sisteminde yaşanan problemlerin ortadan kaldırması için geliştirilmiştir. e-bilet sisteminde kaybolma, çalınma ve unutulma riski yoktur. Bütün bilgileri elektronik ortama taşıyarak, bu bilgilere hızlı ve kolay erişim imkanı sunmaktadır.

Nasıl e-bilet Kullanıcısı Olunur?

  • 415 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde açıklanan usul ve esaslara uygun olarak, söz konusu mükelleflerin elektronik bilet ve elektronik yolcu listesi düzenleme ve elektronik biletleri yolculara sunabilme konusunda hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
  • 415 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin (8) numaralı bölümünde belirlenen raporlama ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli altyapı ve hazırlıklarını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.